{ "OPLEIDING": [ { "TITEL": "Workshop inclusief sporten en bewegen voor buurtsportcoaches", "OPLEIDER": "Buurtsportcoach Academy Noord", "LOCATIE": "Heerenveen, Assen", "DATUM": "12-12-2023", "OMSCHRIJVING": "Stel jij jezelf wel eens de vraag: \u201cwaar staat inclusief sporten en bewegen eigenlijk precies voor?\u201d. Of krijg je de opdracht van jouw gemeente om met inclusief sporten aan de slag te gaan? Het blijkt gebruikelijk dat dit thema wordt \u2018\u2019verward\u2019\u2019 met het subthema aangepast sporten, maar niets is minder waar. Daartoe is een workshop ontwikkeld die voorziet in bewustwording, kennis en urgentie.\r\n\r\nVoor wie?<\/strong>\r\nBuurtsportcoach is natuurlijk een ruim begrip, en je kan denken dat deze workshop voor jou niet relevant is als bijvoorbeeld vakleekracht. Maar besef dat je met een minimale inspanning van slechts vier uren jouw maatschappelijk beeldvorming op dit thema verbreed. En besef tevens dat dit thema niet alleen bij de sportvereniging speelt, maar ook actueel is in jouw gymles en in de wijk of buurt waar je werkt.\r\n\r\nDoel van de workshop<\/strong>\r\nHet doel van deze workshop is om jou als buurtsportcoach bewust na te laten denken en het gesprek te laten voeren over inclusie en diversiteit in de sport. De workshop laat je reflecteren op je eigen denkwijze, doen en laten. Welke (onbewuste) aannames doe je? Hoe inclusief werk jij samen met je team en partners? Voelt iedereen zich wel zo welkom bij de activiteit of club? Hoe weet je dat? En hoe staat de toegankelijkheid er werkelijk voor?\r\nOns doel is om jou:\r\n1. kennis te laten maken met de basisprincipes van inclusie = kennis en bewustwording\r\n2. te laten beseffen dat inclusie niet vanzelf gaat maar wel vanzelfsprekend zou moeten zijn\r\n3. \u2018aan te zetten\u2019 zodat je werk gaat maken van je persoonlijke ontwikkeling m.b.t. inclusie\r\n\r\nWaar werken we naar toe?<\/strong>\r\n* De deelnemers zijn zich bewust van het complexe en brede thema;\r\n* De deelnemers kunnen uitleggen wat inclusie in de sport voor hen betekend;\r\n* De deelnemers kennen de begrippen en relatie tussen inclusie, diversiteit, discriminatie, veiligheid, gastvrijheid, uitsluiting, tolereren, accepteren en omarmen.\r\n* De deelnemers zijn ge\u00efnspireerd door goede voorbeelden en sleutelfactoren\/onderzoeksresultaten van inclusie in de sport;\r\n* De deelnemers hebben een zelf ingebrachte casus kunnen bespreken;\r\n* De deelnemers hebben inzicht gekregen in het belang van domein overstijgend samenwerken en de voordelen\/noodzaak hiervan i.r.t. sport en bewegen.\r\n\r\nWaar en wanneer?<\/strong>\r\nDinsdag 2 november, 9:00 - 13:00 in Heerenveen\r\nOf\r\nDonderdag 12 december, 13:00 - 17:00 in Assen\r\n\r\nVoorbereiding<\/strong>\r\nDenk alvast na over een casus\/vraagstuk. Tijdens de workshop besteden we ook aandacht aan elkaars vraagstukken\/uitdagingen in de praktijk. Bedenk voor jezelf een uitdaging, doelstelling waar je graag feedback op zou willen ontvangen tijdens deze scholing. Vanzelfsprekend moet dit vraagstuk gaan over inclusie in de sport, bijvoorbeeld over een bepaalde (kwetsbare of moeilijk te bereiken) doelgroep, over bewustwording, vindbaarheid, mindset, specifiek aanbod etc. Alles is goed.\r\n\r\nBelangrijk: wat niet wordt meegenomen:<\/strong>\r\nEr blijkt ook nog altijd behoefte in kennis en inspiratie aangaande specifieke doorgroepen en\/of thematieken. Het is belangrijk om te beseffen dat deze workshop hier juist NIET in voorziet. Deze workshop gaat in essentie over de basisgedachte van inclusie en diversiteit in de sport. De onderstroom, zoals terminologie, bewustzijn, zelfreflectie\r\nop patronen, aannames en de vertaling hiervan naar de dagelijkse praktijk. Wel nemen we in deze workshop een overzicht van bestaande scholingen en trainingen op die wellicht tegemoetkomt aan de wens zich te verdiepen in specifieke doelgroepen en thematieken en\/of de lacune laat zien in het huidige aanbod.", "META": "", "LINK": "https:\/\/bscacademynoord.nl\/workshop-inclusief-sport-en-bewegen\/" }, { "TITEL": "Gratis opleiding sport- en beweegleider senior Uitstroom Valpreventie In Balans\u2019 (module 6)", "OPLEIDER": "Buurtsportcoach Academy Noord", "LOCATIE": "Vries", "DATUM": false, "OMSCHRIJVING": "

Algemeen<\/strong><\/h4>\r\nBen jij die BSC die zich richt op seniorensport, of dat wil gaan doen? Grijp dan n\u00fa je kans en breid je expertice uit met deze gecertificeerde opleiding en valpreventie InBalans. Deze, speciaal voor BSC\u2019s, aangeboden InBalans scholing kost je minder tijd dan de reguliere scholing! Bovendien is de eigen bijdrage die we vragen ongeveer \u00bc van de normale prijs.<\/em>\r\n\r\nElke 5 minuten belandt een 65-plusser op de Spoedeisende Hulp na een valongeval. Dit is slechts 10% van het totaal aantal valongevallen van ouderen. De gevolgen van een val zijn enorm, zowel in persoonlijk leed als maatschappelijke zorgkosten. Een valongeval heeft veel impact op de zelfredzaamheid van ouderen, het langer thuis kunnen wonen en de kwaliteit van leven. De directe medische zorgkosten van valongevallen schoten in 2020 al door de 1 miljard euro.\r\n\r\nLet op!<\/strong>\r\n\r\nDeze \u2018InBalans<\/em>\u2019 is op dit moment alleen nog te volgen door combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches. Om tot module 6 toegelaten te worden, heb je een afgeronde module 3 (\u2018fitte senior\u2019) of module 4 (\u2018kwetsbare senior\u2019) nodig.\r\n

Uitgebreid<\/strong><\/h4>\r\nOp het\u00a0gebied van valpreventie is dan ook door het ministerie een ambitie geformuleerd waardoor naar verwachting vanaf 2023, 90.000 mensen gaan deelnemen aan valpreventie (beweeg)aanbod.\u00a0In het coalitieakkoord krijgen gemeenten de taak om valpreventie aan te bieden aan hun inwoners van 65 jaar en ouder. In de miljoenennota is voorzien dat gemeenten voor het uitvoeren van deze taak substanti\u00eble financi\u00eble middelen krijgen om hier een centrale rol in te spelen. Dit is een noodzakelijke opgave om effectieve valpreventie op te zetten en het tij te keren.\r\n\r\nDeze bovengenoemde ambitie voorziet in directe doorstroming (na het valpreventie aanbod) in bestaand sport- en beweegaanbod die veelal door de buurtsportcoach (BSC) wordt georganiseerd en aangeboden.\u00a0Een mooi en logisch perspectief is als de valpreventie \u2018In Balans\u2019 al wordt gegeven door de BSC. Op die manier is namelijk de borging van de opvolging van een valpreventie door de BSC optimaal.\r\n\r\nTijdens de scholing ligt het accent op didactische en methodische aspecten gericht op groepswerk, op eigen vaardigheid van de oefenstof en op vaardigheid in en bewuste ervaring van essenti\u00eble Tai Chi elementen. Jij scherpt tijdens de scholing competenties aan om kennis en vaardigheden te kunnen overdragen aan ouderen. Na het afronden van deze scholing ben jij in staat om zelfstandig uitvoering te geven aan alle onderdelen van het InBalans-traject:\r\n\r\nModule 6 InBalans bestaat uit:\r\n